Welkom!

Cristianlaan, Opvoedingstraat, Schurmansstraat, Smidsestraat

zijn de straten die het “wijkcomité Opvoedingstraat en omgeving” vertegenwoordigt.

Naast het organiseren van diverse activiteiten zoals nieuwjaarsreceptie, straatfeest, wandeltochten... werkt onze vereniging ook aan een aantal projecten, zoals het in kaart brengen van de recente geschiedenis van Kessel-Lo en de buurt in het algemeen en van onze wijk in het bijzonder.

Recent hebben we ook een aantal acties ondernomen om de verkeersveilighied en de leefbaarheid van onze wijk te vebeteren. Details hierover leest u op de pagina "mobiliteit".

Ten slotte vindt u hier ook algemene nuttige informatie voor de wijk en zijn bewoners.


Straatfeest

Straatfeest
Ons straatfeest vond in 2016 plaats op zondag 4 september.

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaar vieren we samen de derde zondag van januari.

Meer...

Speelstraat

Speelstraat

Tijdens de vakantie behoort de straat even tot de kinderen.

Meer...


Met de steun van:

Speelstraat

speelstraat
Dit jaar organi-seren zowel de Cristianlaan als de Schurmans-straat  in de maand augustus een speel-straat. Meer details op de pagina "wijknieuws".

Meer...

Werkdagen hal 5

Hal 5 werkdagen

Op 1 september gaan de deuren van hal 5 open, daarom doet de organisatie- groep een warme oproep naar helpende handen.

Meer...

Centrumplein Kessel-Lo

Centrumplein Kessel-Lo

Het beweegt in Kessel-Lo. In de zomervakantie komt ook nieuw groot centrumplein.

Meer...

Uw info hier...

Organiseert u iets? Heeft u informatie die interessant kan zijn voor de inwoners van onze wijk? Stuur een mail en we plaatsen het gratis in deze rubriek.